Ontslag met slaande deuren

Het is voor alle partijen heftig om mee te maken, óók voor jou als HR- of lijnmanager, als iemand “ontploft” bij het slechte nieuws te worden ontslagen. Je had het gesprek van te voren nog geoefend, je cursusreader er op nageslagen en toch ging het “mis”.

Ik schrijf bewust “mis” tussen aanhalingstekens. Boosheid bij ontslag is natuurlijk een heel normale reactie en vraagt erom serieus te worden genomen. De vraag is echter of jij, als brenger van het slechte nieuws, deze boosheid in voldoende mate kan opvangen.

Luisterend oor

ontslag

Boosheid bij ontslag vraagt om een luisterend oor maar allereerst om ruimte om deze boosheid te uiten. Iedereen doet dat op zijn eigen wijze. In het slecht nieuws gesprek kun je natuurlijk de eerste woede opvangen. “Ik zie dat deze boodschap je raakt” is bijvoorbeeld een steekhoudende zin om de ander te erkennen in zijn of haar boosheid. Toch komt de grootste boosheid pas na het gesprek

Schreeuwen in het bos

Als “ervaringsdeskundige” weet ik wat het is om ontslagen te worden. Ruim vijftien jaar geleden verwerkte ik een groot deel van mijn boosheid als schreeuwend en tierend in een Veluws bos. Wat was ik blij dat ik niemand tegen kwam! De ander gaat sporten, praten met een geliefde. Weinigen doen wat geweldig goed werkt: Schrijven!

De pijn een plek

In mijn begeleiding na ontslag(outplacement) gebruik ik dikwijls de schrijfopdracht om emoties als verdriet, boosheid een plek te laten geven door de cliënt. De opdracht is in kringen van loopbaanbegeleiding een beproefde werkvorm. In het schrijven van een brief aan degene of het verschijnsel dat de boosheid oproept, het verwoorden van de emoties ligt maar al te vaak een bijna helende werking. M’n cliënt mag er na het schrijven voor kiezen de brief aan me voor te lezen wat die “helende werking” vaak alleen maar vergroot.

Ruimte om verder te gaan

De schrijfopdracht maakt de pijn bespreekbaar. Bepaalde zaken kunnen worden gerelativeerd en pijnpunten die blijven liggen kunnen wellicht na een poosje nog eens rustig worden besproken met diegene (jij bijvoorbeeld) waar de boosheid zich op richt. Direct na afronding van de schrijfopdracht, of na enige tijd is het al merkbaar: Er is ruimte om verder te gaan!

Effectieve outplacement of re-integratie begeleiding kan alleen succesvol zijn als de betrokkene zèlf ruimte in z’n hoofd heeft om te werken aan z’n profilering, sollicitatievaardigheden en toekomst. En daar help ik vanuit Sollicipuur graag in!

Verder praten over ontslag en outplacement?