Ondernemerschap geeft een ander type werknemer 

Het leek jarenlang een tegenstelling: werknemers versus ondernemerschap. De arbeidsmarkt en bedrijfsvoering vragen vandaag ondernemerschapde dag ècht om een ander type werknemer dan zo’n twintig jaar geleden.

Als HR adviseur zijn er verschillende tools om het ondernemerschap bij de werknemers te stimuleren. Laten we in deze blog stil staan bij de voordelen van ondernemende werknemers.

3 voordelen van ondernemerschap bij werknemers

1. Ondernemende werknemers zijn innovatief en kunnen, vaak in kleine groepjes, binnen grote organisaties pionieren met nieuwe diensten, produkten of markten. Dit vraagt een ander management. In het schitterende boek “olietankers en Speedboten” (Menno Lanting, 2014) wordt Michelle R. Weslander-Quaid, CTO bij Google geciteerd:

Innovatie komt vaak van mensen die niet beperkt willen worden in hun doen en laten, die niet door processen of managers in de weg gezeten willen worden en zich volledig kunnen richten op hun passie

2.Medewerkers met een aangewakkerd ondernemerschap zijn productiever en daardoor gelukkiger.

Als ondernemerschap binnen organisaties gewoon wordt kunnen ideeën vrijelijk stromen vanuit alle lagen. De wendbaarheid, om in de boten-terminologie te blijven, van een startup wordt zo geëvenaard.

3. Ondernemende medewerkers hebben een scherper belijnd Personal Brand.

Professionals die bewust bezig zijn met hun Personal Branding zijn wervend voor hun eigen vakmanschap maar ook ambassadeurs voor hun werkplek. Niet voor niets word ik, als specialist in profilering, steeds vaker ingehuurd voor inhouse trainingen. Kort geleden nog een middag LinkedIn training verzorgd voor salesprofs binnen het MKB.
Win-win: Trotse medewerkers en exposure voor de organisatie!

Wil je doorpraten over deze blogpost of eens nader kennismaken?