Ontslag met wederzijds goedvinden

Als partner in outplacement kom ik met grote regelmaat HR professionals tegen die nog met veel vragen zitten rondom de ontslagwetgeving rondom ontslag. Als jij zo’n HR professional bent wil ik je graag kort “bijspijkeren” in een aantal “Must read blogposts”. Je hebt nu de eerste van een serie onder ogen: Ontslag met wederzijds goedvinden.

Naast ontslag met wederzijds goedvinden zijn er nog twee andere ontslagroutes mogelijk:

 • Ontslag via UWV
 • Ontslag via de kantonrechter

Wanneer Ontslag met wederzijds goedvinden

Deze ontslagroute verdient de voorkeur als je een langdurige procedure via UWV of kantonrechter wilt voorkomen. Dat kan het geval zijn als er eenvoudigweg geen werk meer is voor de werknemer of dat hij/zij langer dan 2 jaar ziek is. Je wilt en moet er met de vertrekkende werknemer uitkomen: Om de tafel dus!
In deze onderhandelingen moet je overeenstemming bereiken over:

 • De ontslagvergoeding
 • Vrijstelling van werkzaamheden
 • vergoeding voor outplacement
 • Vergoeding voor bijscholing
 • Doorbetalen loon

Maak er geen vechtscheiding van! Ook een ex-werknemer kun je laten vertrekken als een ambassadeur van je bedrijf.

Het is goed om te beseffen dat de vertrekkende werknemer een sterke onderhandelingspositie heeft in de route van wederzijds goedvinden. De rompslomp en kosten van een gerechtelijke weg heb je niet en je moet er ècht met elkaar uitkomen.ontslag wederzijds goedvinden
Mijn advies: Maak er geen vechtscheiding van! Ook een ex-werknemer kun je laten vertrekken als een ambassadeur van je bedrijf.

Wettelijke eisen voor ontslag met wederzijds goedvinden

Doordat de werknemer akkoord gaat met zijn ontslag ziet hij af van zijn wettelijke bescherming vanuit het ontslagrecht. Om die reden:

Moet de vertrekkende werknemer schriftelijk instemmen.
Door schriftelijke ondertekening van een vaststellingsovereenkomst moet de werknemer akkoord gaan met de beëindiging van het dienstverband.

Ben je verplicht de werknemer een bedenktijd te geven van 2 weken.
De vertrekkende werknemer heeft het recht om de (mondelinge) overeenstemming binnen 14 dagen te herroepen. Dit geldt overigens óók voor schriftelijke overeenstemming!

Ben je verplicht om de vertrekkende werknemer goed, dus in begrijpelijke taal, te informeren.

Hoe zit het met de pensioenvoorzieningen, is er recht op WW? In de praktijk zie ik gelukkig dat werkgevers de vertrekkende werknemer stimuleren om juridische hulp in te schakelen. Vaak wordt dit door de werkgever bekostigd. Onder deze informatieplicht kan bijvoorbeeld ook het inschakelen van een tolk vallen als iemand de Nederlandse taal niet/onvoldoende beheerst.

De vaststellingsovereenkomst

De vaststellingsovereenkomst vraagt om begeleiding van een goede arbeidsjurist. In deze arbeidsovereenkomst beschrijf je afspraken over:
Einddatum arbeidsovereenkomst. Aandachtspunt: Laat dit goed aansluiten op ingangsdatum WW
Ontslagvergoeding. De transitievergoeding is hierbij het minimum. Je hebt de rompslomp van een lange procedure voorkomen dus kijk eens serieus naar de kantonrechtersformule. Download overzicht
Afspraken over outplacement. Kosten voor outplacement lopen nogal uiteen, evenals de geboden begeleiding. Ga niet klakkeloos naar je vaste leverancier maar betrek de vertrekkende werknemer hierin!
Vrijstelling van werk.        

Financiële eindafrekening
salaris, vakantiedagen, 13e maand e.d.
Concurrentie- en relatiebeding
Getuigschrift, referenties
Finale kwijting. Je spreekt hiermee wederzijds uit niets meer van elkaar tegoed te hebben

Ontslag met wederzijds goedvinden en de WW-uitkering

Wederzijds goedvinden is, zoals eerder genoemd, een ontslagroute buiten het UWV om. Om de vertrekkende werknemer recht te laten hebben op, zo nodig, een WW-uitkering zijn de volgende zaken belangrijk voor het UWV.
Het UWV kijkt naar de volgende zaken in de vaststellingsovereenkomst:

 • Naam en adresgegevens van de vertrekkende werknemer
 • Ligt het initiatief van het ontslag daadwerkelijk bij de werkgever?
 • De reden van ontslag
 • Is er verwijtbaar gedrag van de werknemer?
 • Is er wederzijds goedvinden?
 • Datum beëindiging arbeidsovereenkomst
 • Afspraak over financiële eindafrekening
 • Datum en plaats van ondertekening

Sollicipuur en ontslag met wederzijds goedvinden

Als expert in outplacement kom ik vaak in beeld als je als HR professional een goed voorstel nodig hebt voor begeleiding naar ander werk. Ik onderscheid me in een praktische aanpak waarin ik mijn brede ervaring uit sales inzet om de vertrekkende werknemer zichzelf duidelijk te laten profileren op de arbeidsmarkt. Oeverloos koffie drinken is niet mijn stijl. Maar aanpakken, met respect voor alle partijen!

Het mooiste is als de vertrekkende werknemer, bij individueel ontslag, zelf kan kiezen voor degene die het outplacement begeleid. Het is immers mensenwerk en dat draait om vertrouwen.

Wil je doorpraten over deze blogpost of eens nader kennismaken?